MENU
Thisted-nyhed-ansatte.png

Nyheder fra det høje nord!

Der sker ting og sager på personalefronten på tegnestuen i Thisted!

Vi har ansat to nye medarbejdere; Daniel og Michael, og efteruddannet to af de eksisterende; Nicklas og Emil.

Daniel Petersen, der tidligere har været praktikant hos os, blev ansat som bygningskonstruktør hos os i midten af januar. Daniel arbejder engageret for at fremhæve vejen mod et mere bæredygtigt byggeri, der ikke går på kompromis med kvaliteten og de gode, bygbare løsninger. Daniel skrev bachelorprojekt om reducering af byggeriets klimaaftryk og forbedring af indeklima ved anvendelse af biobaserede byggematerialer. Han vandt desuden Konstruktørforeningens Dimittendpris grundet hans innovative og moderne tilgang til sit bachelorprojekt Vi er glade for at have ham med ombord (igen)!

Michael Bang er startet som praktikant hos os i denne uge. Han kommer med ikke mindre end 15 års erfaring som murer, hvilket giver ham en omfattende forståelse for håndværk, materialer og byggemetoder. Han ser frem til at fordybe sig i designprocesser, lære at bruge tegneværktøjer og blive en aktiv deltager i skabelsen af moderne arkitektur. Velkommen til, Michael!

Bygningskonstruktør Nicklas Rønn blev tirsdag d. 23. januar uddannet som Certificeret Brandrådgiver BK2. Modulerne hos DBI omhandlede bl.a. branddokumentation, brandsikring, konstruktioner, brandtekniske installationer og administrative bestemmelser i BR18. Nicklas fortæller: ”Jeg er rigtig glad for at have fået muligheden for at tage uddannelsen, og jeg er sikker på, at den vil videreudvikle mig som medarbejder, men også være til stor gavn for virksomheden og vores kunder.”

Og sidst men ikke mindst; vores bygningskonstruktør, Emil Boll, har været på LCA-kursus (beregning og dokumentation) hos Molio. LCA (Livscyklus vurdering) fylder mere i byggebranchen end nogensinde før, og der er meget at holde styr på. Kurset indebar en dybdegående introduktion til lovmæssige krav og retningslinjer, understøttet af praktiske eksempler fra konkrete projekter. Emil er således rustet til de nye LCA-krav i bygningsreglementet og dermed også til en fremtid med en mere bæredygtig byggebranche.

I P+P arkitekter glæder vi os over de nye ansigter samt opkvalificeringen og udviklingen af de værdsatte medarbejdere, vi allerede har!