MENU
Tranekærvej01-19022020.jpg

Transformation af kontorlokaler til nye ungdomsboliger skaber nyt liv

Vi har igennem en længere periode arbejdet med at opføre en spændende ny afdeling med 312 ungdomsboliger i Vejlby-Risskov for Kollegiekontoret. De tidligere IBM-kontorbygninger fra 1960’erne transformeres til boliger, og samtidig fortættes og forskønnes området ved tilføjelse af en række nye bygninger.


Vi har i tæt samarbejde med Aarhus Kommunes planafdeling og stadsarkitekt skabt et ambitiøst byfornyelsesprojekt, der er med til at skabe nyt liv i de forladte bygninger og tilføre området nye arkitektoniske kvaliteter,  hvor menneskene og livet mellem husene er i centrum.


Bygningerne kommer til at ligge tæt på den gamle landsbystruktur og Vejlby Kirke. Bygningshøjden på den nye bebyggelse aftrappes så skalaen tilpasses enfamiliehusene nord for grunden, og respekterer nærheden til kirken. Desuden splittes bebyggelsen op i mindre enheder i forskellige højder, hvilket skaber en varieret bebyggelse i en menneskelig skala, med nicher og gode grønne uderum.

Læs mere om projektet her