MENU
Tranekollegiet_indflytningsklar_nyhed-scaled.jpg

Tranekollegiet i Vejlby-Risskov færdigt til studiestart. Nybyggeri og omfattende transformation

Den store transformation af IBM’s ikoniske kontorbyggeri i Vejlby-Risskov og opførelsen af nye kollegieboliger på samme byggegrund er nu endelig afsluttet. Tranekollegiets 312 ungdomsboliger er indflytningsklar, og de studerende er allerede i fuld gang med at flytte ind i deres nye bolig. Tranekollegiet er placeret på Tranekærvej tæt på den gamle landsbystruktur og Vejlby Kirke. Bebyggelsen, der møder de studerende, består af varierende ungdomsboliger fordelt på moderne nybyggeri i forskellige højder og to fløje af de oprindelige IBM-bygninger, som har undergået en omfattende transformation.

De to betonbygningers form er bevaret, mens deres funktionalitet og samlede udtryk er forandret markant. De transformerede betonbuer er blandt andet blevet beklædt med sorte stålplader med stående false, der understreger bygningernes buede form. I transformationen af kontorbygningerne har vi flere steder valgt at bevare in situ-betonen synlig, hvilket sammen med den ekstra loftshøjde giver værelserne et råt og moderne udtryk.

Bygningshøjden på den nye bebyggelse aftrappes, så skalaen tilpasses enfamiliehusene nord for Tranekollegiet og respekterer nærheden til kirken. Bebyggelsen splittes op i mindre enheder, hvilket skaber en et dynamisk byggeri i en menneskelig skala, med nicher og gode grønne uderum. I hjertet af Tranekollegiet placeres et fælleshus, der fungerer som et mødested for de unge og indeholder café, fitnessrum og vaskeri. Med asymmetriske saddeltage i sort stål, store vinduesåbninger og variation i de rødbrune teglfacader skabes et afklaret og nutidigt udtryk, der samtidig tilpasser sig stedets arkitektur og materialer.

Vi takker for et godt samarbejde med bygherre, Kollegiekontoret Aarhus, samt ingeniørerne fra Viggo Madsen og byMUNCH, der har varetaget alle ydelserne relateret til landskabsarkitekturen, og CASA, der har udført opgaven i hovedentreprise.