MENU
Augustenborg_Slot_registrering-scaled.jpg

Bygningsundersøgelser på Augustenborg Slot

En stor del af kulturarvsafdelingens arbejde består i at registrere og vurdere eksisterende forhold i fredede historiske bygninger. På Augustenborg Slot undersøger vi tage og tagværker på hovedfløjen, slotskirken og avlslængerne. Senest har vi registreret tage og tagværket på avlslængerne. Det medførte blandt andet en tur op i klokkespiret, hvor klokkerne fra 1767 stadig slår ufortrødent hvert kvarter. Disse grundige forundersøgelser foretages med henblik på den senere restaurering af tag.

I den næsten 250 år gamle slotskirke er der opsat stillads, så konservatorerne kan komme helt op under kirkens loft og lave registrering af inventarets malingslag og loftsstukken. Kirken er et rokokoværk af helt særlig karat, og den står stadig særdeles intakt siden opførelsen i 1776. Stukken er et kapitel for sig. Her skal gås forsigtigt til værks, når der skal anvises ny overfladebehandling på tøndehvælvets flader og de udkragede stukornamenter.

Tak for godt samarbejde med Marianne Petersen fra Akanthus Stenkonservering og farvekonservator Bent Jacobsen. Vi ser frem til arbejdet med restaurering af tag på Augustenborg Slot.

 

“Vores projekter spænder vidt fra gennemgribende restaureringsopgaver af store fredede bygningsværker til mere specialiserede opgaver med istandsættelse eller formgivning af mindre bygningsdele. Vi arbejder med restaurering af den danske kulturarv i bred forstand, men har et helt særligt indgående kendskab til og mange års erfaring med kirkerestaurering og et godt samarbejde med menighedsråd og kirkelige myndigheder.”

 

P+

 

Læs mere om vores arbejde med kulturarv, historiske huse og bevaringsværdige byggerier her.

 

[envira-gallery id=”49958″]