02_Vesterhavsgaarden_nyhed-scaled.jpg

Vesterhavsgården – i ét med naturen

Gemt væk bag klitterne forsvinder klyngerne af feriehuse og går i et med den rå natur. Når Vesterhavsgården bliver en realitet, kommer den til at ligge på en smuk, kystnær naturgrund i Vorupør. Med Vesterhavet som baggrund og Thy Nationalpark som nærmeste nabo.

Projektet har en tydelig bæredygtig profil, og husene har en høj arkitektonisk kvalitet med flere kreative løsninger og store hjørnevinduer, der åbner rummene op mod klitlandskabet og understøtter oplevelsen af at bo midt i naturen. Samtidig med åbenheden i arkitekturen værnes der også om feriegæsternes behov for privathed, da husenes placering i forhold til hinanden skaber afskærmede rum både ude og inde.

Husene vil blive integreret respektfuldt i naturen og placeret nænsomt mellem klitterne og heden, så de visuelt griber mindst ind i landskabet, der dermed får lov at stå så uforstyrret som muligt. Der etableres ikke nye veje, da de eksisterende bevares. Parkeringspladsernes placering betyder samtidig, at bilerne skjules af bebyggelsen. Vesterhavsgården bliver et lille fodaftryk i landskabet, og samtidig skaber husene en eksklusiv naturoplevelse for gæsterne.

Klyngebebyggelsen består af 27 boliger fordelt på tre små klynger a ni boliger og en række fællesfaciliteter. Der er arbejdet med fire boligtyper i varierende størrelse og højde – de mindste har to sovepladser, og de største har otte. Vesterhavsgården vil blive udført i solide materialer og med respekt for det gode håndværk. Facaderne bliver beklædt med ubehandlet cedertræ og spiller smukt sammen med de rå betonflader omkring de store vinduer, der åbner husene op og giver udsigt til klitlandskabet. Tagene belægges med græs, og generelt arbejdes i naturmaterialer og en farveholdning, som flugter med naturens farver i området.

 

Vesterhavsgården er udarbejdet i tråd med den politisk vedtagne udviklingsplan for Vorupør. Projektet skal realiseres i kystnært område og er i proces for at kunne realiseres i forhold til landzonetilladelse. Der er sendt høringssvar ind til den planlagte revision af Thisted Kommunes Kommuneplan for ønsket om at ændre matriklens rammer fra landzone til ferieformål.