Rammeaftale_Totalraadgivning_Boligkontoret_Danmark_PP_arkitekter-scaled.jpg

Vundet rammeaftale om totalrådgivning for Boligkontoret Danmark

Blækket er blevet tørt, et fast håndtryk er givet, og vores rammeaftale med Boligkontoret Danmark er nu en realitet. Vi er glade og stolte over at kunne annoncere, at vi i konsortie med H+ arkitekter og tnt arkitekter har fået tildelt denne rammeaftale om totalrådgivning for Boligkontoret Danmark. Udover konsortiet består vores team af NIRAS, DEM og Terra Nova.

At arbejde inden for en rammeaftale som denne giver os en helt unik mulighed for at bidrage til en mere social og økonomisk bæredygtig udvikling i samfundet. Med muligheden følger nemlig også et samfundsansvar. En forpligtigelse til at forbedre og udvikle det almene område, så der skabes mere fleksible, robuste boligformer, og sektoren fortsat kan udfylde sin vigtige samfundsrolle i fremtiden. De almene boliger skal ikke blot være billige i drift og dermed til at betale for beboerne. De skal også være bygget ordentligt, i solide materialer og have en arkitektonisk kvalitet, så de danner robuste rammer og attraktive fællesskaber omkring et godt og trygt liv for den enkelte.

Boligkontoret Danmarks administrerende direktør, Michael Demsitz, havde travlt med kuglepennen, da der blev indgået flere andre rammeaftaler den dag, men han var en yderst tilfreds direktør, som så gode perspektiver i det fremtidige samarbejde inden for rammeaftalen:

“Med de mange byggeprojekter og renoveringer, vi fortsat står over for, kan vi med denne rammeaftale skabe et solidt udgangspunkt for at komme mere trygt igennem byggeprocesserne til gavn for nuværende såvel som kommende beboere i den almene sektor.”