Fredericia-sosu-skole.webp

Nye lokaler til SOSU-skolen i Fredericia!

Fremtidens sundhedsindsats styrkes med nye lokaler til SOSU-studerende!

Vi er arkitektrådgiver på en renovering i Fredericia. Vi løser opgaven for Social- og sundhedsskolen Fredericia, Vejle og Horsens i samarbejde med EMR og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

Social- og Sundhedsskolen flytter til nye rammer på Mosegårdsvej 2. Skolen overtager ejendommen, der i dag bl.a. huser Uddannelsescentret Fredericia, IBC, UU og 10-ende klasse. De eksisterende bygninger skal ombygges, tilbygges og renoveres, således at de opfylder SOSU FVH-skolens krav og ønsker til faciliteter.

Omdannelsen på ca. 7000 m2 bevarer overordnet den ydre geometri, mens den indre ændres i omfattende grad med nye klasselokaler, faglokaler, grupperum, studiecenter, administration mm. Ændringerne skal skabe tidssvarende forhold for de nye brugere, bl.a. med fokus på at åbne arealerne op og etablere mere visuel kontakt og sammenhæng mellem gange og lokaler. Der udføres desuden en tilbygning, som skal rumme et nyt samlingspunkt; en multisal. Udendørs arbejdes der med nye fællesarealer og bedre parkeringsforhold.

SOSU Fredericia