MENU
Groenne_Etablissementer_Aalborg_Kaserne_nyhed_banner-scaled.jpg

De Grønne Etablissementer er sendt i udbud

De Grønne Etablissementer er sendt i udbud, og PQ-processen er sat i gang!

Vilde blomster, sommerfugle i alskens farver, summen af bier og en grundlæggende tro på en mere bæredygtig fremtid kan faktisk godt rime på uniformer, krudt og kugler. Forsvaret vil nemlig gerne have mere energioptimeret byggeri og grønnere udearealer.

De Grønne Etablissementer på Aalborg Kaserne er en del af projektet ”Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter”, der fokuserer på at indarbejde grønne og energioptimerende tiltag i Det Danske Forsvar. Dette konkrete projekt handler om etableringen af en værkstedsbygning og en særligt indrettet multibygning, som indeholder en garage, en bygningsafsnit med mandskabsfaciliteter bestående af bade- og omklædningsfaciliteter samt depotrum og et bygningsafsnit med kontor, undervisnings- og mødelokaler. Der vil være et gennemgående fokus på bæredygtighed og udendørs grønne arealer, der bringer naturen helt tæt på og ind i bygningerne. Der vil blive etableret en tagterrasse med vilde blomster og anden vegetation, som bidrager til biodiversiteten.

De Grønne Etablissementer skal ikke bare optimere Aalborg kasernes miljø- og energiforhold, men også gennem flere bæredygtige løsninger vise, hvordan ressourceforbruget og CO2-udledning kan minimeres. Derigennem er ambitionen, at vi bidrager med vigtig viden og gode løsninger som et led i realiseringen af den nye ambitiøse bæredygtighedsstrategi for det danske forsvar. Byggeriet er desuden tilmeldt Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, der har fokus på bæredygtighed – både på byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima. Ud fra et livscyklusperspektiv er der også lagt vægt på potentialerne i genbrug og genanvendelse.

Vi er totalrådgiver på projektet, mens vi har ingeniørfirmaet Viggo Madsen og TerraNova Landskabsarkitekter med som underrådgivere. De Grønne Etablissementer er sendt i udbud i hovedentreprise, hvor PQ-processen løber af stablen som det første. Vi ser frem til arbejdet med opførelsen af de Grønne Etablissementer. Derudover er vi også glade for at kunne fortsætte det konstruktive samarbejde med Forsvarets Ejendomsstyrelse, der bygherre på projektet.

Udbudsmaterialet kan hentes her:

https://lnkd.in/ebvi7sDt

 

Læs mere om vores tilgang til bæredygtighed her.

Læs mere om vores andet projekt, hvor vi arbejder sammen med FES her.