MENU
Fredens-Torv_Nyhed_beskaret.webp

Facaderenovering genskaber historisk bygning!

Gennemgribende facaderenovering af fredet bygning i centrum af Aarhus er nu afsluttet.

Et omfattende renoveringsprojekt blev afleveret i denne uge. P+P Kulturarv har forestået en facadeistandsættelse af et tidligere pakhus på Fredens Torv i Aarhus. Istandsættelsen indebar bl.a. en gennemgribende afrensning af facaderne og vinduesistandsættelse.

Bygningen har været ”indpakket” i plastholdig maling på flere facader over en lang årrække, hvilket gav store, indvendige fugtproblemer. Facaderne er nu afrenset og bragt tilbage til deres oprindelige fremtoning. Taggesims og facadebånd, som efter mange år havde mistet deres former, er blevet genoptrukket. Bindingsværksfacaden mod gården er ligeledes istandsat og nykalket med jernvitriol.

Særligt afrensningen af bygningens gavl afslørede smukke, velbarede mursten under den plastholdige facademaling. Den fremstår nu i blank mur med historiske spor som små synlige ”fortællinger” om tidligere trapper samt dør- og portåbninger. Et resultat som vi er særligt glade for!

Istandsættelsen tager udgangspunkt i bygningens oprindelige identitet og udtryk, og den kommer således igen til sin ret – både æstetisk og byggeteknisk.

Læs mere om P+P Kulturarv her: P+P Kulturarv