MENU
Gl.-Skivehus-afleveret_nyhed-scaled.jpg

Skives ældste hus fra barokken er færdigt efter to års totalistandsættelse

Parsberg-bygningen på Gl. Skivehus er nu afleveret efter en omfattende istandsættelse.

Som billederne viser, var det en større omgang at få huset tilbage i ordentlig stand. Bindingsværkshuset er opført af Oberst Werner Parsberg i 1719. Huset ligger på en middelalderlig kampestenskælder med partier fra renæssancen. Undervejs fandt arkæologerne tegn på, at kælderen er fra begyndelsen af 1300-tallet, og en befæstet vej cirka 1,5 meter under gårdspladsen mere end antyder, at kælderen oprindeligt var et hus på terræn.

Oprindeligt var huset en køkkenfløj. I 1790’erne blev det indrettet til beboelse, og fra 1935 som hotelkøkken med bolig i tagrummet. De senere år har huset stået tomt og forfaldet. Bygningen var meget medtaget og stod med mange lag, der skulle skrælles af, for at den reelle tilstand kunne erkendes. Det har været et stort arbejde og har krævet tålmodighed og omhyggelige håndværkere.

Vi takker for et godt samarbejde med bygherre Skive Kommune, godt håndværk fra involverede entreprenører, godt naboskab fra Hotel Skivehus og god dialog undervejs med Slots- og Kulturstyrelsen og Museum Salling.

Arbejdet blev udført i fagentreprise. Murer: Torben Pedersen, Skive. Tømrer: Aage Pedersens Eft., Hurup. Maler: Emil Skov, Skive. Elektriker: Steen K. Pedersen, Skive. VVS: Børge Hansen, Højslev. Ventilation: GK Ventilation, Skive. Anlæg: Skive Anlæg og Entreprenør, Skive.

 

P+

“Værdisætningen er det centrale værktøj i processen med at istandsætte eller transformere en bygning.

Den redegør for tålegrænser, værdier og potentialer i bygningen og dens miljø,

og tjener som rettesnor for nye indgreb.

Værdisætningen begrunder nye indgreb, så de styrker stedets karakter

og bygger videre på stedets fortælling.”

Om værdisætning, fra kulturarvsarkitekternes værdigrundlag

Læs mere om Gl. Skivehus her.

Læs mere om vores arbjede med den danske kulturarv her.