MENU
Fredens Torv, fugt

Sådan skal dén skæres! Fugthåndtering på Fredens Torv

Vores gennemgående facadeistandsættelse af en fredet bygning på Fredens Torv har sat gang i en større fugtsporing. 

Det tidligere pakhus, som i dag huser Lægeforeningen Midtjylland, viste sig stadig at have fugtproblemer på trods af, at vi under istandsættelsen af facaderne fjernede al plastholdig maling og gav bygningen en ny diffusionsåben/åndbar frakke på i form af klassisk filtsning og kalkning. Efter gennemgående fugtundersøgelser har vi fastslået årsagen til at være opstigende grundfugt.

Men hvad er opstigende grundfugt?

Opstigende grundfugt opstår, når vand trænger ind i bygningens fundament og stiger op gennem muren. Vandet indeholder ofte salte og mineraler, som kan forårsage skader på murværket og nedbryde materialerne. Den primære årsag til opstigende grundfugt er en manglende eller beskadiget fugtspærre, som normalt forhindrer vand i at trænge ind i bygningen. Andre årsager kan være revner i fundamentet eller en høj grundvandsstand.

Opstigende grundfugt er et af de mest almindelige fugtproblemer som ofte opstår i ældre bygninger, men kan være til stor skade, da det kan føre til konstruktionsmæssige skader og skabe et sundhedsskadeligt indeklima.

 

Hvorfor opstår opstigende grundfugt?

Opstigende grundfugt opstår, når vand fra jorden trænger ind i bygningskonstruktionen gennem kapillarsugning.

Kapillarsugning sker, når fugten bevæger sig fra et område med høj koncentration til et område med lavere koncentration. I dette tilfælde er det vandet i jorden, der trækkes opad gennem væggene på grund af porøse materialer som fx tegl.

Dette sker typisk på ældre bygninger med dårlige eller manglende fugtisolering og en utæt sokkel. Fugten stiger op gennem væggene og kan forårsage skader i vægmaling, tapet og puds. Fugten kan i værste tilfælde danne svampe- og skimmelvækst samt råd og nedbrydning af bærende konstruktioner.

Andre årsager til opstigende grundfugt kan være dårlig dræning omkring bygningen, som fører til en høj grundvandsstand og øget tryk på fundamentet. Revner i fundamentet eller manglende fugtspærre kan også tillade vand at trænge ind.

På Fredens Torv er årsagen høj grundvandsstand og dermed et øget tryk på bygningens nordlige fundamenter. Bygningen er fuldmuret i midten af 1800-tallet og har derfor ingen fugtisolering.

 

Metoder til håndtering

Der er flere metoder til at håndtere opstigende grundfugt, og valget afhænger ofte af omfanget og årsagen til problemet. I dette tilfælde afhang det derudover af hvilken løsning, der kunne godkendes af fredningsmyndighederne.

Nogle af de mest almindelige metoder til fugthåndtering er at skabe en fugtspærring inde i soklen ved hjælp af injektionsvæske eller en tynd, syrefast stålplade.

På Fredens Torv er sidstnævnte løsning, en syrefast stålplade, valgt. Den er indlagt i en eksisterende fuge, som ses på nedenstående billeder. Denne løsning er en af de mest sikre løsninger og samtidig også en af de mest nænsomme, da stålpladen indlægges i en fuge.

Overskæringen og indføringen kan ved første øjekast se brutal ud, men det er en utrolig kontrolleret metode, som efter udstøbning og nykalkning af det yderste pudslag ikke bliver synligt på bygningens facade, men til gengæld er med til at bevare bygningen mange år fremover.

 

Hvilke konsekvenser kan opstigende grundfugt medføre?

Opstigende grundfugt kan føre til store skader på bygningen og sundhedsmæssige problemer for bygningens brugere/beboere. Det er derfor vigtigt at have fokus på at undgå disse problemer.

Ubehandlet opstigende grundfugt kan bl.a. føre til:

  • Æstetiske skader: Fugten kan forårsage partiel nedbrydning af vægge og gulve, som kan give i fugtskjolder og pletter, malingafskalning, pudsafskalning mm.
  • Konstruktionsmæssige skader: Fugten kan forårsage råd og nedbrydning af bygningsdele, hvilket kan true bygningens bærende konstruktion og stabilitet.
  • Sundhedsrisici: Grundfugten kan skabe grobund for svampe- og skimmelvækst, hvilket kan udgøre en sundhedsrisiko for bygningens brugere.

Fugthåndtering er derfor afgørende for at undgå disse konsekvenser og sikre et sundt og holdbart bygningsmiljø. Med den rette viden og fugtstrategi kan man effektivt håndtere og forebygge opstigende grundfugt.

Ovenstående billeder viser indvendige forhold på Fredens Torv, inden fugthåndteringen blev igangsat.

Her ses afskalning, saltudtræk fra mursten, samt skimmelvækst. Væggene er nu afrenset og saneret – klar til at få en ny diffusionsåben overflade.

Diffusionsåben betyder, at bygningsmaterialerne tillader vanddampen indefra at diffundere ud, samtidig med at de er i stand til at modstå fugt udefra. Dette sikrer en konstant og naturlig luftcirkulation inde i bygningen og forhindrer ophobning af fugt.

Hvordan forebygger man opstigende grundfugt?

Noget af det mest afgørende for forebyggelse af fugtproblemer af denne art er gode materialevalg og gode ventileringsforhold:

  • God ventilation: Sørg for, at der er god luftcirkulation i bygningen for at mindske risikoen for fugtigt indeklima, som kan være grobund for råd, svampe- og skimmelvækst.
  • Brug af diffusionsåbne materialer i konstruktionen kan hjælpe med at reducere risikoen for opstigende grundfugt.
  • Gode dræningsforhold omkring bygningen og kontinuerligt vedligehold.
  • Regelmæssig vedligeholdelse af bygningen og opmærksomhed på eventuelle tegn på fugtproblemer.

Ved at tage disse forholdsregler kan man undgå ødelæggende konsekvenser.

Det er vigtigt at søge professionel hjælp, hvis man oplever problemer med fugt. Her kan P+P arkitekter være behjælpelige. Vi kan tilbyde et forløb, hvor fugtproblemets omfang, årsag og løsningsmuligheder belyses. Læs mere her.

Tak til CORTEX Fugtspærre for godt samarbejde!