MENU

Hobro Tinghus

Hobro Tinghus fra 1918 er tegnet af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Einar Packness og er et fint eksempel på den historicistiske købstadsarkitektur omkring århundredeskiftet. Forlægget er en dansk herregård med blandede stiltræk fra barokken og gotikken.

Bygningen, der i dag huser Kriminalforsorgen, er fredet.

Facadernes stoflighed er resultat af et murværk med brede fuger og fine murdetaljer. Fugerne er udkradset og omfuget med kalkmørtel. Sætningsrevner er syet med stål, og kamtakkernes murkroner renoveret og udskiftet. Hovedtrappen i Hobro Tinghus er omsat, de to gaslamper i støbegods er afrenset og istandsat, og klokkespiret er nedtaget og restaureret med nyt kobber.

Vi har forestået projektering, fredningsmyndigheder og byggeledelse.

Færdiggørelse:
2020

Ydelse: 
Totalrådgivning, Kulturarvsrådgivning

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Projekt:
Facadeistandsættelse og tagrenovering (kobber)

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

Relaterede projekter