MENU

Specialboliger i Elev

P+P arkitekter har for bygherren, Aarhus Kommune, udført dispositionsforslag og byggeprogram for de 36 Specialboliger i Elev, inkl. fælles og servicearealer. Boligerne er fordelt i 5 huse som er nøje designet efter borgernes funktionsevne. Boligerne udføres under almenboligloven paragraf §105.

Målgruppen er personer med varig og betydeligt nedsat funktionsevne. Flere af de udviklingshæmmede har desuden følgehandicaps som fx. epilepsi, sansehandicap, fysiske handicaps og psykiatriske problemer.

Dette har betydet et særligt fokus på de bygningsfysiske rammer, som skal støtte op omkring den særlige pædagogiske indsats som ovennævnte handicaps kræver.

P+P har i samarbejde med en styregruppe udarbejdet byggeprogram og dispositionsforslag til projektet. Processen har foruden programmering og skitsering bl.a. indeholdt studietur til relevante og lignende boformer, samt afholdelse af workshop med deltagelse af botilbuddets borgere, pårørende, naboer i Elev og styregruppens repræsentanter.

 

Sag nr. 1072.13

Færdiggørelse:
2015

Bygherre:
Aarhus Kommune

Projekt:
36 specialboliger

Opgave:
Bygherre– og arkitektrådgivning

Størrelse:
3.130 m2

Entreprisesum:
ca. 56 mio. kr. ekskl. moms

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

Relaterede projekter