MENU
Tranekaervej-rejsegilde-scaled.jpg

Rejsegilde. Kollegiebyggeri på Tranekærvej tager form

Inden vi gik på sommerferie, var vi forbi Vejlby-Risskov til rejsegilde på Tranekærvej. Her bygger vi et stort, nyt kollegie, som vil indeholde 312 boliger af variende størrelse og udformning. Det bliver et kollegiebyggeri, der kommer til at bestå dels af nybygning og dels af ombygning af det eksisterende betonbyggeri: dele af IBM’s ikoniske, buede kontorbygninger fra 1960’erne.

Den nye bebyggelse aftrappes i bygningshøjden. Dermed tilpasses skalaen enfamiliehusene nord for grunden og respekterer nærheden til Vejlby Kirke. Asymmetriske saddeltage, store vinduesåbninger og variation i facaderne er med til at skabe et moderne udtryk. Samtidig tilpasser bygningerne sig stedets arkitektur, udtryk og materialevalg. Det nye byggeri deles op i mindre enheder i forskellige højder og skaber derigennem en varieret boligmasse i en menneskelig skala. Med et indgående fokus på detaljen bliver der skabt små nicher og grønne uderum, der giver gode muligheder for et aktivt fællesskab uden for kollegieboligerne. For at understøtte og skabe endnu bedre rammer for det mellemmenneskelige samvær placeres et nybygget fælleshus centralt i bebyggelsen. Det vil blive et naturligt mødested for de studerende og sætte rammerne for festlige arrangementer. Der vil også blive etableret private terrasser med udgang fra alle stuelejlighederne. Disse terrasser eller minihaver kommer til at fungere som private uderum. Samtidig skabes der en god overgang til de rekreative fællesområder mellem bygningerne.

Facaderne på de nye bygninger udføres i rødbrune tegl. Tagene udføres i sorte ståltage med stående false. Den transformerede betonkonstruktion beklædes med sorte stålplader med stående false, samt partier med sinusplader.

Vi har haft et utrolig godt samarbejde med Kollegiekontoret, som er bygherre på projektet, samt med ingeniørvirksomheden Viggo Madsen og landskabsarkitekterne fra byMUNCH. Og vi ser frem til det videre arbejde med realiseringen af dette spændende kollegiebyggeri.

 

P+

Læs mere om vores andre kollegiebyggerier, ungdomsboliger og andet boligbyggeri her.

Bytoften – på samme grund og i en anden del af IBM-bygningen er vi også i gang med at transformere den eksisterende betonkonstruktion. Her bevares to af betonfløjene, men de skrælles helt ind til den rå beton og omdannes derefter til almene boliger. Læs mere om vores arbejde med Bytoften her.

 

Nedenfor kan du se billeder fra rejsegildet, visualiseringer af, hvordan kollegiet på Trankærvej kommer til at se ud, når det er færdigbygget, og procesbilleder fra byggepladsen, hvor betonkonstruktionens buede form tydeligt kan ses. Og så er der også et oversigtsbillede af hele bygningen og et par billeder af, hvordan IBM-bygningen så ud, inden vi gik i gang med transformationen, efter den havde stået tom i flere år.