Voldum-Kirke-fleksibelt-kirkerum-scaled.jpg

Voldum Kirke får et mere fleksibelt kirkerum

I dag skal kirkerne fungere som ramme om søndagsgudstjeneste, foredrag, koncerter og skuespil. Derfor er det i mange tilfælde nødvendigt at tænke kreativt og skabe et mere fleksibelt kirkerum. Engang var Voldum Kirke delt af et udskåret gitterværk, som siden slutningen af 1800-tallet har stået bagerst i skibet. En herskabsstol og en degnestol blev stående i koret, skruet sammen med et supplerende panelværk. Her står de i vejen for udsyn til koret og for arrangementer i kirken. Derfor ønsker kirken at gøre både herskabsstolen og degnestolen flytbare.

Nu er konservatoren i gang med at adskille, hjemtage og restaurere stolene, som har billedskærerarbejder fra 1600-tallet. Når konservatoren er færdig, vil begge stole være sat på en flytbar, skjult ramme. Derved skabes et mere fleksibelt kirkerum, hvor stolene vil kunne køres til side og give plads og udsyn, når der er arrangementer i koret.

 

P+

“Vi arbejder med restaurering af den danske kulturarv i bred forstand,

men har et helt særligt indgående kendskab til og mange års erfaring med kirkerestaurering

og et godt samarbejde med menighedsråd og kirkelige myndigheder.”

 

Læs mere om den mange andre projekter i forbindelse med den indvendige istandsættelse af Voldum Kirke her.

Læs mere om vores arbejde med bevaring af den danske kulturarv og restaurering af historiske bygninger og fredede huse her.