MENU

BÆREDYGTIGHED
PROFIL

Bæredygtigt byggeri

Det er vigtigt at bygge bæredygtigt for at sikre beskyttelsen af vores miljø og fælles fremtid.

Det indebærer anvendelse af materialer og byggeteknikker, der reducerer en bygnings miljøpåvirkning, samtidig med at den stadig opfylder de funktionelle krav til dens formål.

Bæredygtighed, Bæredygtigt byggeri

Hvorfor bæredygtigt byggeri?

Bæredygtigt byggeri bliver stadig vigtigere i dagens verden på grund af stigende energiomkostninger og øget bevidsthed om miljøproblemer.

Bæredygtigt byggeri kan have mange fordele, herunder lavere driftsomkostninger, bedre sundhed, mindre forurening, og større modstandsdygtighed over for naturkatastrofer.

Bæredygtigt byggeri omfatter ofte energieffektive teknikker som f.eks. installation af effektive vinduer, isolering af vægge og tage, brug af solvarme- eller jordvarmeanlæg og installation af reflekterende tagmaterialer for at reducere varmeforbruget i sommermånederne.

Det omfatter også brug af genbrugte eller genanvendte byggematerialer, når det er muligt som f.eks. genbrugsbeton og -stål, genbrugstræ og meget andet.

Læs også: Arkitektur

Brugen af vedvarende energikilder er også vigtig for bæredygtigt byggeri. Vindmøller, solpaneler og geotermiske opvarmningssystemer kan alle anvendes til at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og mindske en bygnings miljøpåvirkning.

Løsninger som disse kan bidrage til at reducere energiomkostningerne, forbedre luftkvaliteten, reducere affaldsproduktionen og give et sundere miljø for beboerne. Bæredygtigt byggeri er en vigtig del af arbejdet med at skabe en mere bæredygtig fremtid for os alle sammen.

Bæredygtigt byggeri, Renovering

Isolering

Korrekt isolering er et vigtigt element i bæredygtig udvikling. Isolering bidrager til at reducere varmetabet og dermed til at reducere den mængde energi, der er nødvendig til opvarmning og køling af en bygning. Den forbedrer også luftkvaliteten ved at forhindre luft i at slippe ud af eller ind i bygningen.

Læs også: Isolering

Energiscreening

Energiscreeninger er et centralt element i bæredygtigt byggeri. Energiscreening er en proces, hvor det bestemmes, hvor energieffektiv en bygning er, og hvilke foranstaltninger, der bør træffes for at forbedre den. Energiscreening er en effektiv måde at forbedre en bygnings bæredygtighed og reducere dens miljøpåvirkning på.

 

Miljøvenlige materialer i byggeri

Brugen af miljøvenlige materialer med et lavt klimaaftryk er en anden vigtig del af bæredygtigt byggeri og arkitektur. Det drejer sig bl.a. om genbrugstræ, stål og beton samt bæredygtigt dyrket træ fra ansvarligt forvaltede skove.

Brugen af disse materialer kan bidrage til at reducere CO2-fodaftryk og beskytte naturressourcerne. Man kan fx bruge bambus, genbrugsplast eller kork som alternative byggematerialer i stedet for traditionelle træprodukter.

Læs også: Indeklima

Vedvarende energikilder

Som nævnt tidligere kan vedvarende energikilder som sol- og vindkraft og geotermiske systemer alle anvendes til at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Solenergisystemer eller vindmøller på taget af bygninger kan generere vedvarende elektricitet, og er derfor en oplagt mulighed for at skabe mere bæredygtighed i eksisterende eller nyt byggeri.

Geotermiske systemer kan også bruges til at opvarme og køle bygninger og til at levere varmt vand til husholdningsbrug.

Dette er blot nogle af de måder, hvorpå man kan bruge bæredygtige byggeteknikker til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

 

Renovering og restaurering

Det mest bæredygtige, man kan gøre, i forhold til at bygge bæredygtigt er at restaurere noget eksisterende i stedet for at konstruere noget nyt. Når man renoverer eksisterende bygninger, skal man sørge for at anvende miljøvenlige materialer og energieffektive systemer.

Når man restaurerer en gammel bygning, bør man desuden overveje at bruge genbrugsmaterialer eller genanvendte materialer i stedet for nye materialer, hvor det er muligt. Dette vil bidrage til at reducere den mængde energi, der er nødvendig for at fremstille nye produkter.

Bæredygtigt byggeri, Kirkerestaurering

Bæredygtigt nybyggeri

Hvordan bygger man nyt byggeri bæredygtigt? Hvis man skal bygge nyt, men også bæredygtigt, skal man forsøge at bruge materialer, der er både bæredygtige og energieffektive. Overvej at bruge materialer fra lokale og vedvarende energikilder til byggeriet.

Overvej også at bygge en højtydende bygning med funktioner som f.eks. naturlig ventilation, grønne tage eller solpaneler.

En højtydende bygning skal forbruge mindre energi end traditionelle bygninger og samtidig give bedre komfort og luftkvalitet for de personer, der bor i bygningen.

Læs også: Transformation

Arkitektrådgiver, Bæredygtigt byggeri, Bæredygtighed

Dokumentation for bæredygtigt byggeri

Bæredygtighed i bygninger kan gøres synlig og gennemsigtig ved at opnå certificeringer eller mærker som DGNB og Svanemærket. Der findes desuden en bred vifte af produkt- og materialecertificeringer, herunder FSC og Cradle to Cradle.

Svanemærket er en miljøcertificering. For at opnå Svanemærket skal en bygning opfylde 41 obligatoriske krav, der er kontrolleret af en uafhængig tredjepart. En svanemærket bygning har et lavt energiforbrug, et godt indeklima, ingen skadelige stoffer i byggematerialerne, certificeret træ, høj teknisk byggekvalitet og gode muligheder for genbrug/genanvendelse.

DGNB står for Deutsche Gesellschaf für Nachhaltiges Bauen og stammer fra Tyskland. Det er en frivillig certificeringsordning, der evaluerer bæredygtigheden af bygninger eller byområder på grundlag af seks hovedområder; miljøkvalitet, økonomisk kvalitet, teknisk kvalitet, social kvalitet, proceskvalitet og kvalitet af byggepladsen. 

Den danske version af DGNB blev offentliggjort i 2012 og er tilpasset danske bygningsreglementer, standarder, byggetraditioner og lovgivning.

Den frivillige bæredygtighedsklasse blev lanceret i 2020 for at hjælpe byggebranchen med at opnå grøn omstilling. Den indeholder et sæt krav, der skal opfyldes på en bygning for at blive optaget i klassen. Deltagelse er frivillig, men alle krav skal dog overholdes, hvis bygningen skal optages i klassen.

 

Bygningsreglementet

I 2022-2023 blev der vedtaget nye bygningsregler for at tage højde for klimapåvirkningerne. De nye klimakrav, der blev indført, omfatter udførelse af en livscyklusvurdering (LCA) og overholdelse af en grænseværdi på 12 kg CO2e/m2/år for nye bygninger på over 1.000 m2.

Læs også: Arkitektrådgiver

BÆREDYGTIGHED
PROFIL