“Bevaring og restaurering af historiske bygninger, kirke og kulturarv har været en af tegnestuens kerneområder gennem mange år. At arbejde med kirker, fredede bygninger og andre byggerier, der tilhører den danske kulturarv, kræver en indgående viden om og helt særlig følsomhed over for tradition, byggeskik, materialer og stedets iboende kvaliteter. For os er restaurering af kirker og andre historiske bygninger en nænsom nyfortolkning af det eksisterende.”

Den Kongelige Køkkenhave
Vorupør Kirke

KIRKERNE

– respektfuld restaurering af robust og kulturhistorisk arkitektur

__________________

 

Kirkerne er vidnesbyrd om de seneste 900 års europæiske kulturhistorie. De er enestående, idet de gennem det meste af historien ikke er blevet transformeret, men blevet benyttet til deres tiltænkte formål i hele perioden. Kirken bærer historien i sin arkitektur. Denne historie mener vi, at vi har en samfundspligt til at bevare for eftertiden gennem nænsom og respektfuld restaurering. Derfor har vores restaureringsafdeling også en helt særlig plads i vores virksomhed.

Restaurering af kirker, sognegårde og andre bygninger tilknyttet kirken kræver et indgående kendskab til kirkens kulturhistorie og byggeskik. Vores opgave er at gå følsomt og respektfuldt til værks. En kirke er ikke blot et robust og ofte symboltungt bygningsværk, hvor der kan være meget faste rammer for, hvordan rum og udsmykning kan tage sig ud. Robustheden i et kirkebyggeri gør også, at det kan stå imod og være modtageligt over for transformation og gennemgribende restaureringer. Kirken er også en levende bygning med en vigtig samfundsmæssig betydning og en lang kulturhistorie, som vi bestræber os på at bevare bedst muligt ved at gøre tidssvarende og relevant for nutiden – og fremtiden.

FREDEDE  BYGNINGER

– traditionelt håndværk og bærende fredningsværdier 

__________________

 

Et fredet hus er en bygning af national interesse målt på kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, samt hvordan den indpasser sig i det miljø, den befinder sig i. Når vi arbejder med fredede bygninger inden for kirke og kulturarv skal vi udføre arbejdet, så de bærende fredningsværdier styrkes. Det betyder, at vi arbejder med traditionelt håndværk, så husenes autenticitet bevares.

Vi kan lære meget af den viden, der ligger i historiske bygninger. I bygninger, der er bygget for lang tid siden og stadig står, er der en opsparet fornuft, som giver os et særligt indblik i bæredygtige byggemetoder og holdbar byggeskik. En viden, der ikke bare kan anvendes i restaurering og transformation af bevaringsværdige bygninger, men også i vores tilgang til nybyggeri og renovering generelt.

001_Augustenborg Slot_registrering