MENU

“At arbejde med kirker, fredede bygninger og andre byggerier, der tilhører den danske kulturarv, kræver en indgående viden om og helt særlig følsomhed over for tradition, byggeskik, materialer og stedets iboende kvaliteter”

Den Kongelige Køkkenhave
Vorupør Kirke

“Denne historie mener vi, at vi har en samfundspligt til at bevare for eftertiden gennem nænsom og respektfuld restaurering. Derfor har vores restaureringsafdeling også en helt særlig plads i vores virksomhed”

“Et fredet hus er en bygning af national interesse målt på kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, samt hvordan den indpasser sig i det miljø, den befinder sig i”

001_Augustenborg Slot_registrering