MENU
Status-Skivehus-01.jpg

Status fra restaurering af Gl. Skivehus

Restaurering af Gl. Skivehus – en status:  Der nu er kommet godt gang i bindingsværket efter en kunstpause, hvor arkæologerne fra Museum Salling har undersøgt gulvene i kælderen og under Lensmandsstuen. Her fandt man bl.a. rester fra et ildsted, syldsten og brokker fra et hus, der formodentligt har stået på stedet før man byggede det nuværende i 1719. Blandt brokkerne var der rester af røde vingetegl og kalkmalerier på lerklining, lidt af et særsyn.

Bindingsværket udføres i egetømmer med traditionelle tømmersamlinger. En del af bindingsværket udskiftes fuldstændigt, men hvor det er muligt, skarres der nyt tømmer i de eksisterende stolper. De udsatte steder er naturligvis i dårlig stand, f.eks. gennemstukne bjælketapper og fodtømmer, men det meste tømmer er friskt og genbruges selvfølgelig. Huset er en raffineret konstruktion, bemærk f.eks. den ekstra indvendige nagle i bindbjælkens tap, der også fastholdes af to udvendige kiler. Der fremkommer løbende farvelag, der ikke var tydelige før lagene blev pillet ned, f.eks. den fine røde farve fra 1700-tallet.

Bygningen har tidligere været fredet, men er i dag bevaringsværdig. Den middelalderlige kælder er fortsat fredet, derfor udføres arbejdet med tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

 

P+

Læs bl.a. mere om vores arbejde med Gl. Skivehus her.

Læs mere om vores arbejde med bevaring af den danske kulturarv og restaurering af fredede huse og historiske bygninger her.

Læs mere om Gl. Skivehus’ historie her.