GlSkivehus_fagtilsyn_banner-scaled.jpg

Til fagtilsyn i bevaringsværdige Gl. Skivehus

Restaurering af bevaringsværdige huse er en delikat operation, der kræver nænsomhed, respekt og indsigt i tradionelle byggemetoder og kulturhistorie. Vi har været til fagtilsyn i Gl. Skivehus, og den omfattende restaurering skrider frem efter planen. Der er nu kommet godt gang i opbygningen af nyt tag og overflader. Pultkvistene er monteret, og taget lægges nu. Tagvalmen forsvandt engang i 1970’erne, men er nu genskabt.

Vinduerne er udskiftet, og tømreren er i gang med bræddeforskallingen, der er underlag for traditionelt rørpuds. Efter istandsættelsen vil Gl. Skivehus rumme elementer fra middelalder, barok, klassicisme og historicisme, og derved afspejle de perioder, huset har gennemlevet.

 

 

P+

 

“Bevaring og restaurering af historiske bygningerhar været en af tegnestuens kerneområder gennem mange år.

At arbejde med kirker, fredede bygninger og andre byggerier, der tilhører den danske kulturarv, kræver en indgående viden om og helt særlig følsomhed over for tradition, byggeskik, materialer og stedets iboende kvaliteter.

For os er restaurering af kirker og andre historiske bygninger en nænsom nyfortolkning af det eksisterende.”

 

Kulturarv er et kerneområde i P+P arkitekters aktiviteter, da respekten for det tradionelle håndværk, stedsanalysen og den grundlæggende tilgang til værdisætning og bevaringsværdier, som arbejdet med den danske kulturarv indbefatter, også gør sig gældende for vores tilgang til arkitetktur generelt. Du kan læse mere om vores værdier her. 

Vil du vide mere om vores ydelser inden for kulturarvsrådgivning og se nærmere på nogle af vores projekter inden for  restaurering af bevaringsværdige huse og fredede bygninger, så læs her. 

Er du interesseret i at læse mere om Gl. Skivehus’ historie, så læs her.