MENU

Projektudvikling

Når vi arbejder med projektudvikling foretager vi en grundig analyse af forholdene på byggegrunden, potentialet i et eventuelt eksisterende byggeri og mulighederne i området, hvor der skal bygges.

På baggrund af en helhedsvurdering, der også medregner bygbarhed, økonomiske perspektiver, bæredygtighedsambitioner og visioner for byggeriets anvendelse, arbejder vi kreativt i udviklingen af det helt rigtige projekt for bygherre.

Som projektudvikler er vi med helt fra starten, når et projekt endnu blot er en idé eller en drøm for bygherre. Her kommer bygherre til orde, og vi lytter fordomsfrit, imødekommende og konstruktivt.

De spæde ideer og store visioner for byggeriet testes og afprøves gennem en kvalificeret diskussion, der afdækker potentialer og udfordringer.

Vi ser mulighederne og er med til at tegne og visualisere bygherres visioner, så vi sammen kan udvikle et projekt, der er gennemtænkt ud fra en økonomisk helhedsvurdering.

Derefter sikrer vi gennem kyndig rådgivning, at bygherres projekt kan realiseres – hvad enten det handler om nybyggeri, transformation eller udvidelser af eksisterende byggeri.

Projektudvikling fra vision til prospekt!

–   Idé- og visionsudvikling

 

–   Screening af byggegrunde

 

–   Byggegrundens potentiale

 

–   Fortætningsanalyser

 

–   Bebyggelsesplaner

 

–   Workshop og brugerinddragelse

 

–   Volumen- og arealundersøgelser

 

–   Lokalplanundersøgelser

 

–  Tidlig bæredygtighedsrådgivning

 

–  Kontrahering og udbud

Købmandshaven, PplusParkitekter, Projektudvikling

Kontakt

Vil du vide mere om P+P arkitekters arbejde med projektudvikling, er du velkommen til at kontakte os!

Anders Lunde

Anders Lunde Jacobsen

Partner  |  Arkitekt

Telefon: 22 24 30 63

Email: [email protected]

Maiken Steenholt

Maiken Anett Jacobsen Steenholt

Partner  |  Arkitekt  |  Kreativ leder

Telefon: 53 73 93 84

Email: [email protected]

Thomas Engholt

Thomas Engholt

Partner  |  Byggeøkonom | Produktionsleder

Telefon: 53 73 93 23

Email: [email protected]

Udvalgte referencer

Karré A, Tilst, Aarhus, P+P arkitekter, Projektudvikling

Blomsterhaven

Karré A er et boligprojekt beliggende på byggefelt A i Blomsterhaven – et stort boligområde, der skyder op på den gamle GASA-grund i Tilst. Projektet, der benævnes Karré A, har 1927 Estate som bygherre og omfatter opførelsen af en etageejendom på godt 7.500 m2 med i alt 154 lejligheder og et erhvervslejemål i stueplan. Det tager sit afsæt i en tankegang, hvor der er særligt fokus på at skabe små, optimerede hjem og stærke fællesskaber med gode, grønne udearealer, der styrker relationerne og indbyder til socialt samvær uden for hjemmene. Projektet, der skal DGNB-certificeres til guld, er udført som karrébebyggelse med variation i etagehøjde og forskydninger i facaden. Arkitektonisk udformes bebyggelsen med fladt tag og teglfacader i gule nuancer. Mellem vinduesbåndene udføres der fremspring i murværket for at skabe et varieret udtryk.

Karrébebyggelsens 154 lejligheder varierer i størrelse og type. Der vil være boliger med et, to og tre værelser. Centralt i karrébebyggelsens midte etableres et stort grønt gårdrum, og langs karreen løber et ’urbant strøg’, der strækker sig gennem hele Blomsterhaven til gavn for både bygningen og områdets andre beboere. I stueplan disponeres der et let erhverv på 160 m2, som indrettes til take away, restaurant eller café. På de resterende etager har lejlighederne adgang til en privat altan. På 3. sal etableres to adskilte tagterrasser, som indrettes med siddekroge og grønne planter. Tagterrasserne trækkes tilbage fra facaden og omkranses af grønne tage med sedum.

Bygherre: 1927 Estate

Projekt: Projektudvikling af boligkarré med 154 boliger

Størrelse: 7500 m²

År: 2021-2023

Købmandshaven, Projektudvikling

Købmandshaven

Projektet i Købmandshaven i Hornslet omfatter 28 rækkehuse. De bygges i to plan og etableres på en gammel industrigrund, der ligger tæt ved letbane og dermed har hurtig adgang til Aarhus. Husene vil blive omgivet af grønne arealer og have en smuk udsigt ud over den grønne slugt, der ligger i den umiddelbare nærhed.

Rækkehusene, der opføres i gule tegl, har flere arkitektoniske detaljer i form af felter med mønstermurværk og spil mellem lys og skygge. De er placeret i klynger omgivet af rekreative, grønne udearealer, fællesfaciliteter og legeområder. Alle husene vil have adgang til private terrasser, der både er dybe og skaber privathed, men samtidig åbner op mod fællesarealerne. Rækkehusene  er desuden udstyret med altaner på første sal.

Boligerne er 120 m2 med et stort køkken-stuerum i stueplan og tre eller fire værelser på 1. sal. Antallet af boliger i hver klynge er forskelligt hen over området. Sammenholdt med den stramme, rene arkitektur i rækkehusene, de små detaljer i murværket og den varierede beplantning flettet ind mellem husene, giver de forskellige klyngestørrelser en dynamik til det samlede udtryk for Købmandshaven.

Købmandshaven skal certificeres til DGNB-guld.

Bygherre: Hornslet Ejendomsselskab

Projekt: 28 DGNB certificerede rækkehuse i to plan

År: 2022 – 2023

Købmandshaven, Projektudvikling

Lækrogen

Der opføres nye boliger på en attraktiv grund i Albertslund ved Læhegnet. Bebyggelsen består af et etagebyggeri i 5 etager med i alt 100 lejligheder. Bygningsformen er fordelt på to boligblokke, der tilsammen danner en karré, som omgiver et fælles grønt gårdrum.  Alle boliger har store terrasser / altaner med gode solforhold. Vest for karrébebyggelsen opføres 51 rækkehuse i to etager. Alle rækkehusene har haver mod syd og flere grønne kiler gennem området fordrer til leg og ophold. Rødt, rustikt tegl binder bebyggelsen sammen og skaber en hyggelig og varm atmosfære i området. Det enkle og klassiske udtryk markeres med sorte vinduesrammer, lameller og mønster i murværket, der får bebyggelsen til at fremstå i en høj arkitektonisk kvalitet.

Bygherre: Svanen Development

Projekt: Projektudvikling af 100 lejligheder og 51 rækkehuse

Størrelse: 8000 m²

Lækrogen, Projektudvikling