HaervejsHuset_konkurrenceforslag_nyhed_banner-scaled.jpg

HærvejsHuset – sundhed, fællesskab og mestring af eget liv

Vi er glade for og stolte over vores konkurrenceprojekt HærvejsHuset. Desværre vandt vi ikke, men vi vil meget gerne vise projektet frem og fortælle om arkitekturen, konceptet og de visioner, som ligger i vores bud på, hvordan HærvejsHuset i Rødekro kunne have set ud.

På en gammel skolegrund i centrum af Rødekro etableres nye fysiske rammer for kommunens borgerrettede indsats. De nye rammer kaldes HærvejsHuset og har fokus på både social og miljømæssig bæredygtighed. Med byggeriet styrkes medarbejdernes tværfaglige samarbejde, og der bliver skabt optimale rammer for borgere med særlige behov. Borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet og fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Derigennem understøttes deres mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet i lokalområdet. Det handler om sociale fællesskaber, borgernes sundhed og deres evne til mestring af eget liv.

Vores bud på det multifunktionelle byggeri fremstår som flere volumener, der ligger forskudt i forhold til hinanden og med forskellige højder. HærvejsHuset har desuden en varierende materialitet, som tydeliggør, hvor de mere industrielle og hvor de blødere funktioner er at finde. Samtidig er der en klar rød tråd igennem byggeriet, som med de store volumener fremstår stramt, og hvor de sorte vinduesbånd forstærker udtrykket igennem hele byggeriet.

HærvejsHuset samler funktionerne og holder fast i den gamle skolebygning som byggeriets hjerterum og faste udgangspunkt. I dette hjerterum mødes alle de forskellige fagligheder og de mange brugere af husets faciliteter. Der er skabt en optimal funktionalitet i HærvejsHuset, da rumfordelingen og den indre logik er designet med forståelse for både brugerene og personalets behov. Samtidig er projektet tegnet, så det skaber en relation til historien på stedet. Dermed er byggeriet med til at styrke husets fortælling.

Nedenfor ses visualiseringerne af vores bud på HærvejsHuset.