Bavne-Ager-Seniorbofaellesskab-wiev-scaled.jpg

Nyt seniorbofællesskab på vej

Vi skyder året i gang med et spændende projekt med 40 seniorboliger. De udføres i samarbejde med, Q-Construction, Vita Ingeniører og OK Fonden.

I Gilleleje skal vi opføre de 40 boliger og et fælleshus med OK Fonden og Fonden Boliger for Livet som bygherre. Boligerne deles op i 24 seniorboliger og 16 ældrevenlige boliger, som opføres ved siden af det nye plejecenter på Bavne Ager i Gilleleje. Hele projektet rummer et samlet areal på ca. 3.320 kvm.

Boligerne og fælleshuset bliver en integreret del af Bavne Ager, som er et moderne boligområde med nye fællesskaber og en helt særlig tryghed. Kombinationen med senior- og plejeboliger betyder, at beboerne får mulighed for at blive i deres private bolig livet ud. Derfor bygger vi boligerne med fokus på hjemlighed. Det gør vi blandt andet ved at inddrage de kommende beboere i valg af indretning og materialer. Boligerne får naturligvis niveaufri adgang og rumforhold med plads til både rollator og kørestol.

Seniorbofællesskab er blevet en attraktiv boform, hvor man får et fællesskab med ligesindede. Projektet i Bavne Ager støtter op om netop sådan et fællesskab. Her er tryghed, godt naboskab og det sociale element  i højsædet. Derfor skal fælleshuset danne ramme om mange hyggelige aktiviteter som fællesspisning, kortspil og musik, når tiden tillader det igen. Fælleshuset indtager pladsen i et gårdrum, der bliver indrettet med terrasser, petanquebane og frugttræer.

Når projektet står færdigt, vil det samlede udtryk være en landsby med små huse, gadekær og grønne mellemrum. Her vil plejecentret, seniorbofællesskabet og de ældrevenlige boliger hænge sammen som en trekløver i et sammenhængende parkområde, hvor stier skaber forbindelser på tværs.

Vi ser frem til, i samarbejde med Q-Construction og Vita Ingeniører, at give bygherre, OK Fonden, og de kommende beboere en god oplevelse.

 

P+

 

Er du interesset, kan du gå på opdagelse blandt vores andre projekter inden for ældreboliger, plejecentre og almene boliger.