“Det gælder for al arkitektur, men særligt når det kommer til sygehuse, plejecentre, ældreboliger og bosteder, at det er vigtigt at have for øje, hvilken indvirkning rummene har på det fysiske og mentale helbred hos de mennesker, der opholder sig i dem”.

“Sundheds- og omsorgsbyggeri har samtidig op til flere roller at spille, da det på én gang skal være en velfungerende arbejdsplads, et driftsikkert byggeri og en tryg, hjemlig ramme for beboere og patienter”.

Vivaldi Friplejehjem, Ældreboliger
Børnehuset Stjernen

TRYGGE OG VELFUNGERENDE RAMMER

__________________

 

Inden for sundhedsbyggeri handler det om at skabe trygge og velfungerende rammer for patienter og pårørende, men samtidig er vi meget bevidste om, at bygningerne skal fungere som en arbejdsplads med de mest optimale arbejdsbetingelser og et godt arbejdsmiljø for personalet.

Det gode byggeri for omsorg og sundhed skal leve op til de nyeste standarder og skal i sit design være fleksibelt og i stand til at imødekomme den teknologiske udvikling, der sker inden for alle områder af sundhedssektoren. Et sygehus eller et sundhedscenter er en driftstung arbejdsplads og skal derfor bestå af robuste bygninger og sikre løsninger. Denne robusthed skal dog også rumme en menneskelighed og en generøsitet, da vi tror på, at bygningernes arkitektur kan og skal spille en positiv og helende rolle for patienternes mentale og fysiske helbred.

EMPATI, HJEMLIGHED OG FÆLLESSKAB

__________________

 

Vi har lang erfaring med at tegne byggeri inden for omsorgssektoren. For os er det vigtigt altid at gå empatisk til værks, at sætte sig i beboerens sted. Hvordan er det at bo her? Er lysindfald og akustik optimal for én med dårligt syn og nedsat hørelse? Og er vinduerne placeret rigtigt, så man kan se andet end himmel ud af dem, når man sidder i sin lænestol eller ligger i sin seng?

Beboere på plejecentre og i ældreboliger har ofte en kraftig nedsat fysisk mobilitet, føler sig måske ensomme, lider af demens eller andre aldersrelaterede sygdomme. Alt dette skal tages med i betragtning, når et byggeri planlægges, så der skabes generøse og trygge rum, som tilfredsstiller den enkeltes behov – i relation til deres sundhed, men også socialt gennem gennemtænkte overgange mellem det private og det fælles rum.

Når vi beskæftiger os med omsorg og sundhed bestræber vi os også altid på, at rekreative udearealer spiller en aktiv rolle i arkitekturen for at fremme sundhed, rehabilitering og den generelle livskvalitet. Vi tror på, at god omsorgsarkitektur kan forbedre beboernes sundhed, samt minimere ensomhed blandt ældre gennem stimulerende rum for fællesskaber og rekreation.

Solhøj Plejecenter