Vodskov kultur og Idrætscenter (19)

“God uddannelsesarkitektur skal skabe dynamiske og moderne læringsmiljøer, der på kreativ vis rammer skoledagen ind og giver ideelle forhold for undervisningen og elevernes faglige og sociale udvikling”.

“Idræts- og sportsfaciliteter skal ikke bare stimulere lysten til leg og bevægelse, men også skabe inspirerende mulighedsrum, der gennem åbenhed og inklusion giver plads til, at sociale fællesskaber kan udfolde sig aktivt”.

ARKITEKTUR DER STIMULERER

LYSTEN TIL LÆRING

__________________

 

Innovation og viden er en vigtig ressource i det moderne samfund, og det er dermed helt essentielt at få skabt de mest optimale omgivelser for læring og uddannelse. Vi har som arkitekter derfor en vigtig samfundsmæssig forpligtelse, når vi tegner arkitektur til undervisning. For os handler det om at skabe trygge og inspirerende læringsmiljøer, der stimulerer lysten til læring, danner rum for forskellige grader af fællesskab og understøtter elevernes faglige og sociale udvikling.

Byggerier til uddannelse kan ikke længere bare være traditionelle, statiske bygningsværker – vi stræber derfor efter at skabe en ny og mere fleksibel uddannelsesarkitektur, som kan tilpasses og omformes, så den hele tiden er på omgangshøjde med pædagogiske tendenser og læringsmiljøer under evig forandring.

At tegne ny læringsarkitektur eller transformere gamle skolebyggerier stiller derfor krav om robusthed, at skolernes rum er åbne i sin funktonalitet og derved giver mulighed for tilpasning til skiftende situationer i løbet af skoledagen. For os handler det altså om at skabe fleksible planløsninger, som sikrer, at bygningerne er langtidsholdbare og dermed også mere bæredygtige.

SOSU Thisted_P+P arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi_26
992.11 Silkeborghallerne

AT SKABE RUM FOR LEG, BEVÆGELSE

OG MØDET MELLEM MENNESKER

__________________

 

Mennesket er et socialt væsen, der har brug for interaktion med andre mennesker. Samtidig har vi brug for motion og bevægelse for at holde os sunde og raske. Disse essentielle behov hos os udleves blandt andet i de mange fællesskaber, som foreningskulturen skaber i sportshaller og andre fritidsfaciliteter.

Idrætsanlæg er nemlig ikke bare en hal og nogle omklædningsrum, men et mulighedsrum, hvor inkluderende sportsaktiviteter og fællesskaber kan spire.

De sociale fællesskaber i foreningslivet er på mange områder udfordret af alternative, digitale fællesskaber og et mere individualiseret samfund, hvilket blot gør udviklingen af gode, inspirerende og inkluderende fritidsfaciliteter endnu vigtigere.

Når vi tegner faciliteter til idræt og sport, stræber vi altid efter at skabe dynamiske og multifunktionelle bygningsværker, der opfordrer til bevægelse og en mangfoldighed af aktiviteter. Det handler om at skabe gode, fysiske rum for mødet mellem mennesker.