Kvadrat_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi-58

“Erhvervsbyggeri skal gøre en forskel og være gennemtænkt, så arkitekturen understøtter virksomhedens kultur og værdier. Samtidig skal det være rart for medarbejderne at gå på arbejde, så byggeriet skal også fokusere på et godt indeklima, danne inspirerende rammer for et godt arbejdsmiljø og stimulere stærke arbejdsfællesskaber”.

BUPL huset_P+P arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi_14

DET  FORANDERLIGE  ERHVERVSBYGGERI

__________________

 

Ethvert erhvervsbyggeri skal være tilpasningsdygtigt og fremtidssikret. Når vi tegner og transformerer byggerier inden for erhvervsområdet, handler det om at skabe bæredygtige og fleksible bygninger, hvor der er mulighed for at ændre funktionalitet og tilpasse sig forandringer i samfundet og markedet.

Som arkitekter bestræber vi os også altid på at skabe erhvervsbyggerier, som er gennemtænkt arkitektonisk og understøtter virksomhedens organisation, værdier og kultur. Byggeriet skal afspejle sjælen i virksomheden indadtil og være en vigtig formidler af dens brand og værdier udadtil.

Når vi arbejder med projekter for erhvervslivet, forsøger vi dermed at forene æstetik og funktionalitet med virksomhedens kerneværdier. Vi har stor fokus på, at bygningerne er sunde og rare at opholde sig i, så derfor arbejder vi altid aktivt med akustik, dagslys, indeklima, arbejdsgange og gode materialer. Vigtigst er det dog, at der designes bygninger og rum, som skaber det rigtige udgangspunkt for godt arbejdsmiljø og dermed i sidste ende også er til gavn for virksomhedens økonomi nu og i fremtiden.

MEDARBEJDEREN SOM VIRKSOMHEDENS

STØRSTE RESSOURCE

__________________

 

Erhvervsbyggeri kan og skal gøre en forskel på flere niveauer i virksomheden. Da vi tilbringer næsten halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen, skal den arkitektur, der indrammer arbejdsdagen, ikke kun have positiv indvirkning på virksomhedens samlede økonomi, men også skabe et godt arbejdsmiljø, et sundt indeklima og understøtte de enkelte medarbejderes trivsel.

Når vi designer erhvervsbyggeri, tager vi altid udgangspunkt i at skabe varme og inspirerende arbejdsrum, som øger arbejdsglæden og samtidig giver plads til udvikling af medarbejderne og dermed virksomheden.

Arbejdsglæde og produktivitet hænger uløseligt sammen, så derfor kan det godt betale sig at investere i gode, fleksible erhvervsbyggerier, hvori medarbejderne kan spejle sig, og kreative arbejdsfællesskaber kan udfolde sig aktivt.

Thisted Bryghus indvielse04