“Boliger skal tage udgangspunkt i det liv, der leves i og omkring boligen. Derigennem skabes generøse og funktionelle rum, som giver plads og form til det enkelte menneskes behov, men samtidig understøtter og åbner op mod det sociale fællesskab.

Vi designer på et fundament af samfundsmæssig solidaritet og social ansvarlighed, som har til formål at skabe arkitektonisk kvalitet og dermed robuste og fremtidssikrede boliger for alle.”

Traneklrsvej_2_WEB_1920x1080
Bytoften_Vikærsvej_gårdrum

DEN  GODE  BOLIG

__________________

 

Det meste af livet leves i boligen, og vi ved, at arkitekturen har en betydelig indvirkning på vores liv og trivsel. En god planløsning med indbygget robusthed giver først og fremmet en praktisk bolig. En robust bolig er en fleksibel bolig, der kan rumme skiftende behov og imødekomme de skiftende krav, som opstår igennem livet.

Den gode bolig er ikke bare en ramme om vores liv, men et hjem, hvor man kan være sig selv. Et hjem skabes med udgangspunkt i hverdagslivet for de mennesker, der skal bo der. Der skal være plads til både kuk-ur og Kjærholm.

Vi bygger videre på vores nordiske tradition for at bygge ordentlige boliger til almindelige mennesker. Vi har som arkitekter en særlig forpligtelse til at tegne ikke bare æstetiske og funktionelle, men også socialt og økonomisk bæredygtige boliger.

ALMENE  BOLIGER

__________________

 

Når vi bygger almene boliger, fokuserer vi altid på at skabe generøse og trygge rammer for beboernes liv i og omkring bygningerne. Vi bygger socialt og økonomisk ansvarligt, da kvalitetsarkitektur er for alle, og det skal være til at betale for at bo i den.

For os handler det altid om at designe gode, funktionelle boligområder, der respekterer menneskets behov for privathed og samtidig stimulerer et aktivt fællesskab gennem kollektive faciliteter og rekreative områder. Når vi arbejder med almenboliger, er empatien vores vigtigste værktøj. Vi skal finde grænsen mellem arkitektur i den menneskelige skala og projektets økonomi.

Vi tager altid udgangspunkt i hverdagslivet, og hvad der giver mening og skaber mest værdi for de mennesker, der skal bo i byggerierne. Kort sagt; vi beskæftiger os med hverdagens arkitektur som er empatisk og skaber hjemlighed for den enkelte.

Anebjerg